Brandfarlig vara

Explosiv vara

Sotning

Skriftlig redogörelse

Övernattning

Räddningstjänstens informationsblad

Observera att ansökningsblanketten måste ställas i ”redigera-läge” för att kryssrutorna ska fungera. Gör så här: Öppna blanketten, klicka på knappen ”visa” och välj därefter ”redigera dokument”.

Hantering av personuppgifter

Räddningstjänsten hanterar inkomna personuppgifter i enighet med personuppgiftsförordningen (GDPR). När den sökande skickar in personuppgifter till Räddningstjänsten samtycker man till att uppgifterna behandlas i myndighetssyfte. Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt för att hantera så lite information som möjligt och åtar sig att inte skicka personuppgifterna till tredje part i annat fall än som ett led i myndighetsutövningen.