Stödgrupperna inom Enköping-Håbo

Stödgrupperna finns för att ge stöd till behövande t.e.x efter en svår olycka. Verksamheten är ideell och sker under sekretess. Om du behöver du komma i kontakt med en stödgrupp, kontaktar du oss så hjälper vi dig.

Stödgrupper i Enköping-Håbo har som uppgift att inom Enköpings och Håbo kommun såsom medmänniska ge stöd till krisdrabbade och deras anhöriga i samband med akuta krisreaktioner. Vi kan ge stöd t ex i samband med en svår olycka, när någon har förlorat en närstående eller på annat sätt drabbats. Vi arbetar ideellt och Stödgrupperna är politiskt och religiöst obundna.

Medlemmarna har erfarenhet från olika verksamheter t ex från räddningstjänst, polis, skola och personalvård.

Arbetet sker under sekretess och vi har tystnadsplikt.

Vi samverkar och larmas via räddningstjänsten, polisen, sjukvården

Om du är i behov att komma i kontakt med en stödgrupp, så tar du kontakt med Räddningstjänsten Enköping-Håbo så hjälper vi dig vidare.

Den/de drabbade som erbjuds hjälp från Stödgruppen skall informeras om Stödgruppens uppgift. Förutsättningen för att larma Stödgruppen är att den/de drabbade uttalar sin vilja att få gruppens hjälp.