Styrdokument

Förbundets syfte är främst att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Verksamheten regleras i en förbundsordning med tillhörande ägardirektiv.

Varje mandatperiod beslutar förbundsdirektionen ett Handlingsprogram för räddningstjänst vilket omsätts i en årlig Verksamhetsplan.

Förbundets myndighetsutövning regleras i en plan för Tillsyn och tillstånd som beslutas av förbundsdirektionen för varje mandatperiod.

Skip to content