Styrdokument

Förbundets syfte är främst att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten är reglerad i en förbundsordning med tillhörande ägardirektiv.

Varje mandatperiod beslutar förbundsdirektionen ett Handlingsprogram för räddningstjänst vilket är omsatt i en årlig Verksamhetsplan.

Förbundets myndighetsutövning är reglerat i en plan för Tillsyn och tillstånd som blir beslutat av förbundsdirektionen för varje mandatperiod.

Skip to content