Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

Förbundsdirektionen består av sex ledamöter och sex ersättare.Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre ledamöter. Varje ledamot ska ha en ersättare. Direktionen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet skall skifta mellan kommunerna.

Tommy Rosenkvist (M)
Ordförande

Christer Nyström (M)
Vice Ordförande

Bo Reinholdsson (KD)
Ulf Winberg (M)
Rolf Carlsson (S)
Owe Fröjd (Båp)

Ersättare:
Pernilla Åström (M)
Anders Thonfors (M)
Monica Hallgren (C)
Stefan Bodin (C)
Martin Ancons (NE)
Werner Schubert (S)

Skip to content