Förbundsdirektion

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

Förbundsdirektionen består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre ledamöter. Varje ledamot ska ha en ersättare. Direktionen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet skall skifta mellan kommunerna.

Fred Raghall (NE)
Ordförande

Tommy Rosenkvist (M)
Vice ordförande

Anna Svensson (NE)
Agneta Hägglund (S)
Jan Petersson (M)
Owe Fröjd (Båp)

Ersättare:
Sabina Lindberg (S)
Ulf Winberg (M)
Sören Sagström (C)
Roger von Walden (M)
Peter Book (M)
Werner Schubert (S)

2013
2013-12-04
2013-10-23
2013-09-11
2013-05-22
2013-03-20
2013-02-06