Förbundsdirektion

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

Förbundsdirektionen består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre ledamöter. Varje ledamot ska ha en ersättare. Direktionen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet skall skifta mellan kommunerna.

Tommy Rosenkvist (M)
Ordförande

Christer Nyström (M)
Vice Ordförande

Bo Reinholdsson (KD)
Ulf Winberg (M)
Rolf Carlsson (S)
Owe Fröjd (Båp)

Ersättare:
Pernilla Åström (M)
Anders Thonfors (M)
Monica Hallgren (C)
Stefan Bodin (C)
Martin Ancons (NE)
Werner Schubert (S)

DIREKTIONSPROTOKOLL
2021-02-10
2021-03-24
2021-05-19
2021-09-15
2021-10-27

 

 

 

DIREKTIONSPROTOKOLL
2020-02-12 
2020-03-25 endast information
2020-06-03 
2020-09-16 
2020-10-21 
2020-12-09
Skip to content