Förbundsdirektion

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

Förbundsdirektionen består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre ledamöter. Varje ledamot ska ha en ersättare. Direktionen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet skall skifta mellan kommunerna.

Kontaktuppgifter

Fred Raghall (NE)
Ordförande
fred.raghall@politiker.enkoping.se

Owe Fröjd (Båp)
owe.frojd@habo.se

Jan Petersson (M)
jan.petersson@politiker.enkoping.se

Agneta Hägglund (S)
agneta.hagglund@habo.se

Lene Juhlin (NE)
lene.juhlin@politiker.enkoping.se

Ersättare:
Peter Book (M)
Sören Sagström (C)
Sabina Lindberg (S)
Ulf Winberg (M)
Roger von Walden (M)
Werner Schubert (S)