Brandstationer

I Enköping-Håbo finns sex brandstationer, placerade i Enköping, Bålsta, Örsundsbro, Fjärdhundra, Skokloster och Veckholm.
Dessutom har förbundet räddningsvärn på Arnö och Bryggholmen. 
Totalt finns 28 brandmän och befäl som är redo att rycka ut dygnet runt om en olycka inträffar.

 

 

Enköpings Brandstation

Enköpings brandstation bemannas av fyra brandmän och en styrkeledare dygnet runt med en anspänningstid på 90 sekunder. Anspänningstid innebär den tid det maximalt får ta från det att larmet går tills dess att brandbilarna lämnar brandstationen.

Det finns även fyra stycken brandmän och en styrkeledare som har beredskap i hemmet. Dessa har en anspänningstid på 8 minuter.

Enköpings Brandstation
V. Ringgatan 6
745 31 Enköping

 

Bålsta Brandstation

Bålstas brandstation bemannas dagtid av 4 brandmän och 1 styrkeledare med en anspänningstid på 90 sekunder.
Nattetid och helger finns en bemanning på 2 brandmän, 1 styrkeledare. Utöver det, 2 brandmän som har beredskap i hemmet med en anspänningstid på 8 minuter.

Bålstas brandstation är specialiserade på avancerad räddning. Det innebär bland annat att det finns utrustning för att kunna lyfta tunga fordon vid trafikolyckor. Utrustningen är en resurs i Mälardalen samt Stockholmsregionen.

Bålsta Brandstation
Björnängsvägen 2
746 34 Bålsta

 

Fjärdhundra Brandstation

Fjärdhundras brandstation är en deltidsstation och bemannas med två brandmän och en styrkeledare dygnet runt. Styrkan har en anspänningstid på 8 minuter och har beredskap i hemmet.

Stationens primära insatsområde är Fjärdhundra och dess landsbyggd, men styrkan är också en förstärkningsresurs. Personalen används av landstinget vid IVPA-larm ( I Väntan På Ambulans) i Fjärdhundra. Det innebär att brandmännen på landsbygden kan komma snabbare till en patient som är i behov utav vård än en ambulans från Enköping. Brandbilen i Fjärdhundra är utrustad med en defibrillator och syrgas för just IVPA-larm.

 

Örsundsbro Brandstation

Örsundsbros brandstation är en deltidsstation och bemannas med två brandmän och en styrkeledare dygnet runt. Styrkan har en anspänningstid på 8 minuter och har beredskap i hemmet.

Stationens primära insatsområde är Örsundsbro och dess landsbyggd, men styrkan är också en förstärkningsresurs. Personalen används av landstinget vid IVPA-larm ( I Väntan På Ambulans) i Örsundsbro. Det innebär att brandmännen på landsbygden kan komma snabbare till en patient som är i behov utav vård än en ambulans från Enköping. Brandbilen i Örsundsbro är utrustad med en defibrillator och syrgas för just IVPA-larm.

 

Veckholms Brandstation

Veckholms brandstation är en deltidsstation och bemannas av två brandmän och en styrkeledare dygnet runt. Styrkan har en anspänningstid på 8 minuter och har beredskap i hemmet.

Stationens primära insatsområde är Veckholm och dess landsbygd, men styrkan är också en förstärkningsresurs. Personalen används av landstinget vid IVPA-larm ( I Väntan På Ambulans). Det innebär att brandmännen på landsbygden kan komma snabbare till en patient som är i behov utav vård än en ambulans från Enköping. Brandbilen i Veckholm är utrustad med en defibrillator och syrgas för just IVPA-larm.

Den nya brandstationen i Veckholm invigdes i juni 2017.

 

Skokloster Brandstation

Skokloster brandstation är en deltidsstation och bemannas av två brandmän och en styrkeledare dygnet runt. Styrkan har en anspänningstid på 8 minuter och har beredskap i hemmet.

Stationens primära insatsområde är Skokloster och dess landsbygd, men styrkan är också en förstärkningsresurs. Personalen används av landstinget vid IVPA-larm (I Väntan På Ambulans). Det innebär att brandmännen på landsbygden kan komma snabbare till en patient som är i behov utav vård än en ambulans från Enköping eller Bålsta. Brandbilen i Skokloster är utrustad med en defibrillator och syrgas för just IVPA-larm.

 

Räddningsvärn

Räddningsvärn finns på Bryggholmen och på Arnö.

Övningsfält

Förbundet har två övningsfält som ligger strax utanför centrala Enköping och vid brandstationen i Bålsta. På övningsfälten utbildas räddningstjänstens personal, men även externa utbildningar genomförs. Där finns tillgång till övertändningscontainer, rökövningshus, takkonstruktioner, lektionssal samt övningsytor.

 

 

 

 

 

Skip to content