Räddningstjänsten Enköping/Håbo

Postadress:
Västra ringgatan 6
745 31 Enköping

Fakturaadress:
Beställarid: 98*****
Box 924
745 25 Enköping

Orgnr. 222000-2410
Tfn: 0171-47 56 00

E-post: raddningstjanst@rtjeh.se

 

Rickard Westning
Räddningschef
tfn:0171-47 56 01
rickard.westning@rtjeh.se

Fredrik Hallberg
Sft. Räddningschef
tfn: 0171-47 56 12
fredrik.hallberg@rtjeh.se

Hans Granholm
Processägare. Förbereda, genomföra samt åtgärder efter insats
tfn: 0171-47 56 04
hans.granholm@rtjeh.se

Cecilia Fager
Processägare. Förhindra & Begränsa samt olycksutredning
tfn: 0171-47 56 02
cecilia.fager@rtjeh.se

Daniel Edwartz
Brandingenjör
daniel.edwartz@rtjeh.se

Robert Björklind
Brandingenjör
tfn: 0171-47 56 14
robert.bjorklind@rtjeh.se

Serena Rapezzi Dahl
Administratör
tfn: 0171-47 56 16
serena.rapezzi.dahl@rtjeh.se