Räddningstjänsten Enköping/Håbo

Postadress:
Västra ringgatan 6
745 31 Enköping

Fakturaadress:
Beställarid: 98*****
Box 924
745 25 Enköping

Orgnr. 222000-2410
Tfn: 0171-47 56 00

E-post: raddningstjanst@rtjeh.se

Rickard Westning
Räddningschef
tfn:0171-47 56 01
rickard.westning@rtjeh.se

Fredrik Hallberg
Stf. Räddningschef
tfn: 0171-47 56 12
fredrik.hallberg@rtjeh.se

Vilhelm Schenning
Ansvarig automatiska brandlarm
tfn: 0171-47 56 10
vilhelm.schenning@rtjeh.se

Robert Björklind
Chef Förebyggande
tfn: 0171-47 56 14
robert.bjorklind@rtjeh.se

Serena Rapezzi Dahl
Administratör
tfn: 0171-47 56 16
serena.rapezzi.dahl@rtjeh.se

Skip to content