Ledning och samverkan

Sedan april 2014 ingår Räddningstjänsten Enköping-Håbo i en gemensam räddningsregion med Storstockholms Brandförsvar (SSBF), Uppsala brandförsvar, Brandförsvaret Attunda, Räddningstjänsten Sala-Heby samt räddningstjänsten i Norrtälje och Gotland.

Regionen har en gemensam räddningscentral, Storstockholms räddningscentral (SSRC) i Täby som hanterar larm och ledning inom denna räddningsregion. Utöver samarbetet i regionen har räddningstjänsten även gränslös samverkan genom avtal med t.ex:

  • Mälardalens Brand och räddningsförbund (MBR)
  • Räddningstjänsten i Strängnäs
  • Landstinget i Uppsala län avseende IVPA-larm
Skip to content