Farliga verksamheter i området

Enligt det allmänna rådet (MSBFS 2014:2) om skyldigheter vid farlig verksamhet, bör allmänheten bli informerad i förväg om vilka säkerhetsåtgärder som medborgaren ska vidta och hur man ska agera vid en olycka. Informationen ses över minst vart femte år och blir ruppdaterad vid behov. Respektive kommun håller den tillgänglig på kommunens hemsida. I Enköpings kommun finns två verksamheter som är klassade som farliga verksamheter av Länsstyrelsen. Dessa är Sneby bergtäkt (NCC) samt Linde Gas AB och i Håbo kommun finns en – Saint Gobain Sweden AB (Gyproc).Information kring verksamheterna i respektive kommun kan du hitta på nedanstående länkar.

Skip to content