Fakturera Räddningstjänsten

Lag om krav på e-faktura till offentlig sektor

Från den 1 april 2019 ska alla leverantörer skicka e-fakturor till Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Vi tar inte emot pappersfakturor eller fakturor per mejl (pdf-fakturor).

Räddningstjänsten Enköping-Håbo uppgifter

Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Box 924
745 25 Enköping​

Beställar-id:                                 7 siffror

Organisationsnr:                        222000-2410

Momsregistreringsnr:             SE222000241001 

Betalningsvillkor:                       30 dagar efter fakturadatum

 

Skapa e-fakturor via ert affärssystem

 

Vårt Peppol-ID:                           0007:2220002410

Vår partsidentitet/org.nr:       2220002410

Vår VAN-operatör:                     EVRY

Format:                                          Peppol 3 eller Svefaktura 1.0

 

Innehållskrav: Alla fakturor som skickas till oss ska ha ett giltigt beställar-id. Ange ett sjusiffrigt beställar-id i ”Er referens”, fältet/Invoice/RequisitionistDocumentReference/cac:ID i Svefakturan.

Bilagor: Skickas som Base64 i ett ”ObjectEnvelope”, tillsammans med den faktura de hör ihop med, ”istoppade” i ett SBDH-kuvert.

 

Skapa e-fakturor via Fakturaportalen

Fakturaportalen är lämplig för företag som saknar affärssystem för e-fakturering. Det går att skapa 25 stycken e-fakturor kostnadsfritt per månad och flera lösningar finns tillgängliga om utökat behov finns.

 

Webbplats:                                  www.fakturaportalen.se

Kontakt:                                         E-post: support@fakturaportalen.se
Telefon:                                          08-446 34 00

Manual fakturaportalen: Ansluta sig till FakturaportalenRTJ

Viktig information

Fakturan ska alltid märkas med korrekt beställar-id. Beställar-id består av endast 7 siffror. Den som beställer varor eller tjänster hos ditt företag är ansvarig för att uppge ett obligatorisk beställar-id. I annat fall måste du som leverantör fråga efter det för att vi ska kunna hantera er faktura.

Vid frågor angående fakturainnehåll vänligen kontakta: raddningstjanst@rtjeh.se

Vid frågor angående e-fakturering vänligen kontakta: ekonomiservice@enkoping.se

Skip to content