Fyrverkerier

Checklista: 10 råd för ett säkrare fyrverkeri

Sedan 1 juni 2019 krävs det tillstånd av Räddningstjänsten samt en särskild utbildning hos en godkänd utbildningsanordnare, för användning av raketer med styrpinne. För mer information om hur man söker tillstånd, se blanketter och infoblad, tillståndsansökan explosiv vara.

Det finns några grundläggande råd som du kan följa för att minimera riskerna när du använder fyrverkerier.

Kontroll och reklamation
Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

Ta god tid på dig
Förbered ditt fyrverkeri i god tid.

Var nykter
Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

Använd bruksanvisningen
Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.

Tumregel: håll ej pjäsen i handen
Håll aldrig en fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

Luta dig inte över
Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

Rätt avstånd
Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkerieripjäser så följ alltid bruksanvisningen.

Vänta med att gå fram
Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.

Tänk på riskerna
Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.

Visa hänsyn
Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Skip to content