Vid långvarig torka kan det vara förbjudet att göra upp eld i skog och mark på grund av stor brandrisk.

Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden. Räddningstjänsten avråder även från grillning.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo samarbetar med Räddningscentral Mitt som beslutar om eldningsförbud. Information om aktuell brandrisk och om eldningsförbud har utfärdats finns alltid på Räddningstjänstens hemsida (klicka här). När beslut om eldningsförbud har tagits brukar information gå ut i samband med lokalradions sändningar och i lokalpressen.

Information om aktuell brandrisk kan fås via appen ”BRANDRISK Ute” som är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Du hittar appen i App Store eller Google Play.

Information om eldningsförbud kan också fås via Räddningscentral Mitt (klicka här)

Skip to content