Ansvar

All eldning sker alltid på egen risk. Det är den som eldar som bär ansvaret. Om du eldar och tappar kontrollen över elden så att en brand uppstår kan du ställas till svars för detta.Elda inte om eldningsförbud råder! Räddningstjänsten avråder även från grillning vid eldningsförbud!

Att tänka på

Om du ska grilla eller elda i naturen krävs det att du förbereder dig så att eldningen kan ske på ett säkert sätt.

Planera och studera omgivningen innan du börjar:

 • Hitta en säker plats att elda på. En engångsgrill är inte en säker grillplats.
 • Ett fältkök eller redan färdiga eldstäder är allra bäst. Välj annars en lugn och skyddad plats.
 • Grus- eller sandmark så nära vatten som möjligt är bra.
 • Bygg en eldstad av stenar och sand och håll elden liten.
 • Ha alltid vatten till hands.
 • Gör inte upp eld direkt på berghällar eftersom de kan spricka sönder.
 • Elda inte heller på torvmark eller nära myrstackar och stubbar.
 • Elda inte när det blåser hårt eller råder eldningsförbud.
 • Se till att gnistor inte blåser in mot land eller skog.
 • Lämna aldrig elden obevakad.
 • Släck ordentligt och se till att glöden slocknar innan du lämnar platsen.

Grilla på balkongen

Räddningstjänsten avråder från grillning på balkong i flerbostadshus. Lokala förbud kan gälla exempelvis förbud från hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Vid eldningsförbud

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av stor brandrisk.

Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden. Läs mer om eldningsförbud (klicka här).

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Lokala hälsoskyddsföreskrifter tillåter inte eldning inom detaljplanelagda områden eller i områden med områdesbestämmelser. Bestämmelserna avser beslut fattade med utgångspunkt från miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

De flesta tätorter och byar omfattas av sådana bestämmelser. Under vissa perioder av året gäller undantag från dessa regler. Undantag från reglerna gäller enbart torrt trädgårdsavfall i begränsad omfattning. Ska du elda i stor omfattning behöver du vidta en hel del säkerhetsåtgärder. Läs mer om eldning i stor omfattning (klicka här).

Läs mer om lokala hälsoskyddsföreskrifter (klicka här).

Önskar du mer information om vad som gäller kring eldning ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv kontaktar du miljöavdelningen i din kommun.

Enköpings kommun, miljöavdelning nås via kommunens kontaktcenter: 0171-62 50 00

Håbo kommun, miljöavdelning nås via kommunens växel: 0171-525 00

 

Skip to content