Skriftlig redogörelse ska upprättas för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora.

Det är den som äger byggnaden eller anläggningen som ansvarar för att skriftlig redogörelse upprättas och skickas in till Räddningstjänsten. Den som bedriver verksamhet i byggnaden ska lämna de uppgifter ägaren behöver för att kunna upprätta redogörelsen.

Redogörelsen ska finnas tillgänglig vid tillsyn och ska uppdateras vid förändringar i verksamheten eller vid ombyggnad och tillbyggnad.

Vilka byggnader och anläggningar omfattas av kravet?

Det finns en nationell föreskrift som reglerar vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet.

Föreskriften gavs ut av Räddningsverket 2003. I föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet. Räddningsverket har bytt namn och heter numera Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB). Du hittar föreskriften på MSB:s hemsida: www.msb.se.

Vad ska den skriftliga redogörelsen innehålla och vart ska den skickas?

Det finns en blankett för den som ska upprätta en skriftlig redogörelse. Enklast är det om du använder den men Räddningstjänsten godtar även andra mallar om redovisningen innehåller de uppgifter som behövs.

Du skickar den skriftliga redogörelsen om brandskyddet till Räddningstjänstens myndighetsbrevlåda: raddningstjanst@rtjeh.se

 

Skip to content