Elda

All eldning sker alltid på egen risk. Det är den som eldar som bär ansvaret. Om du eldar och tappar kontrollen över elden så att en brand uppstår kan du ställas till svars för detta.
Om du ska grilla eller elda i naturen krävs det att du förbereder dig så att eldningen kan ske på ett säkert sätt. Planera och studera omgivningen innan du börjar:

 • Hitta en säker plats att elda på. Engångsgrill är inte en säker grillplats.
 • Ett fältkök eller redan färdiga eldstäder är allra bäst. Välj annars en lugn och skyddad plats.
 • Grus- eller sandmark så nära vatten som möjligt är bra.
 • Bygg en eldstad av stenar och sand och håll elden liten.
 • Ha alltid vatten till hands.
 • Gör inte upp eld direkt på berghällar eftersom de kan spricka sönder.
 • Elda inte heller på torvmark eller nära myrstackar och stubbar.
 • Elda inte när det blåser hårt eller råder eldningsförbud.
 • Se till att gnistor inte blåser in mot land eller skog.
 • Låt alltid elden brinna ut.
 • Släck ordentligt och se till att glöden slocknar innan du lämnar platsen.
 • Lämna aldrig elden obevakad.
 • Grillning på brygga är inte tillåtet.
 • Räddningstjänsten avråder från grillning på balkong i flerbostadshus. Lokala förbud kan gälla exempelvis förbud från hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden. Det är länsstyrelsen eller kommunen som beslutar om eldningsförbud. Inför sådana beslut samarbetar räddningstjänsten Enköping-Håbo med Storstockholms brandförsvar. Information om brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions sändningar och i lokalpressen. Information om eldningsförbud kan också fås via Räddningscentralen.

I Enköping och Håbo är det enligt de lokala hälsoskyddsföreskriftrna inte tillåtet att elda inom detaljplanelagda områden eller områden med områdesbestämmelser. De flesta tätorter och byar omfattas av sådana bestämmelser. I Enköping gäller undantag från dessa regler under 30 april (Valborg) samt under perioden 15-30 april och 15-31 oktober. I Håbo gäller undantag från dessa regler under 30 april (Valborg) samt under perioden 1 oktober till 31 mars. Under dessa perioder får du elda torrt trädgårdsavfall. Önskar du mer information om vad som gäller kring eldning ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv kontaktar du miljöavdelningen i din kommun.

Information om aktuell brandrisk kan fås via appen BRANDRISK Ute som är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Du hittar appen i App Store eller Google Play.

Skip to content