Eldning Avrådes!

Sedan den 18 maj 2019 har Länsstyrelsen i Uppsala län avrått från att elda utomhus. Vädret har varit sådant att risk för gräsbränder i skog och mark varit överhängande i länet.

källa: länsstyrelsen