Eldningsförbudet upphävt

Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver länsstyrelsens tidigare beslut om eldningsförbud i Uppsala län. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med kl. 14.00 2018-08-15.

källa: länsstyrelsen