Välkommen till Räddningstjänsten

Räddningstjänstens uppgifter är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. För att göra detta på ett så bra sätt som möjligt behöver vi er hjälp – genom att ni tänker på er säkerhet.

Hemsidan är ett sätt för Räddningstjänsten Enköping-Håbo att informera våra två kommuners invånare om de risker som finns.
Vi hoppas att ni hittar det ni söker!

Läs mer om räddningstjänsten här