Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Åtgärder efter insats
Syftet med den här processen är att genomföra:
Kontinuerlig uppföljning, analys samt kritisk granskning vilket skapar möjligheter till förbättring i organisationen.

Processen ”Åtgärder efter insats” innehåller flera delprocesser, bl.a.:

* Utredning/utvärdering efter insats
* Dokumentation av insats
* Information till drabbade
* Information till media
* Sakkunnigt vittne
* Rådigt ingripande
_terkoppling