Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Förbereda och genomföra
Processen förbereda och genomföra insatser arbetar för att följa upp och kvalitetssäkra Räddningstjänsten Enköping/Håbo´s utrustning och sätt att arbeta operativt. Detta innefattar kontinuerlig utvärdering av räddningstjänstens kompetensplan och utrustning i relation till de identifierade riskerna i våra medlemskommuner.

Målen är att säkra kvalitén på det operativa arbetet och se till att styrkorna har rätt förutsättningar för snabba och effektiva insatser.

Vi vill förbättra vår operativa förmåga, detta gör vi bland annat genom kontinuerlig omvärldsbevakning vad gäller medtod och teknik, samt bevakning av de AFS:ar (arbetsskyddsstyrelsens författningssamlingar) vi är skyldiga att följa.

I syfte att ständigt kunna förbättra vår operativa förmåga genomförs projekt för att implementera nya arbetssätt. Detta ska kunna följas upp genom kontinuerlig utvärdering av den egna verksamheten.
brandman
Delprocesser
Huvudprocessen förbereda och genomföra insatser innehåller flera delprocesser.

Exempel på delprocesserna är bl.a.:
* Fysisk förmåga
* Operativ kompetens
* Övning
* Larmhantering
* Framkörning
* Insats
* Avsluta insats