Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Förhindra och begränsa
Processen Förhindra och begränsa består dels av myndighetsutövning samt av stöd till den enskilde. De består i sin tur av några delprocesser som redogörs för här nedan.
Myndighetsutövning
* Planärenden: Vi hjälper kommunerna med samhällsplanering, med avseende på riskhantering.

* Byggärenden: Räddningstjänsten Enköping/Håbo är med som en remissinstans för respektive kommuns stadsbyggnadskontor vid ny- och ombyggnationer.

* Tillsyn: Vi utför tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor samt enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

* Sotning: Räddningstjänsten Enköping/Håbo är huvudman för kommunernas sotningsverksamhet.

* Tillståndsgivare: Räddningstjänsten Enköping/Håbo är tillståndsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor.
presentation2
Stöd till den enskilde
Räddningstjänsten Enköping/Håbo ska, genom utbildning, rådgivning och information underlätta för privatpersoner att själva hantera sina risker genom råd och vägledning, kundanpassade utbildningar och färdiga kurskoncept samt genom att skapa intresse för riskproblem/frågor. Dessutom ska räddningstjänsten underlätta för den enskilde att klara sin situation under och efter en insats.